9 комментариев к «בשורה מן המשיח»

  1. להזמנת הרצאות ומפגשים בנושאי תורת האתיקה החיה — אגני יוגה ומשפחת רוריך בשפות עברית, אנגלית או רוסית — אתם מוזמנים להתקשר לדר’ בלה רוזנבלט, טלפון 0543641672, או לכתוב לכתובת
    bella_rozenblat@yahoo.ca
    עד היום נתתי בנושאים אלה יותר מ-150 הרצאות ברחבי הארץ.

    דר’ בלה רוזנבלט

  2. המשיח הוא מי שמסר את תורת האתיקה החיה — אגני יוגה למשפחת רוריך

    המשיח הוא רב המלאכים מיכאל, בשפה אחרת — המנהיג של שאמבלה, ושמו מוריה — מאיטריה

Добавить комментарий