המורה הגדול מוריה — מאיטרייה, המנהיג של שאמבלה — מכריז על איחוד המזרח העתיד לבוא ועל סמלו — ירושלים, המוחזרת ליהודים

:המקור — יומנה של הלנה רוריך רשומות של תורת האתיקה החיה (ארכיון של מכללת אמהרסט, ארה″ב) https://ru.teopedia.org/lib/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%95.%D0%98._-_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1924.08.08 :התרגום 8.8.1924″ .היהודים יהיו בעד מקדמי האיחוד וירושלים שניתנה להם ,תהיה סמל האיחוד .כי לא יהיה צורך בגבולות אחרים ולכן אנחנו מכניסים לנבואותיהם את ″.הציפיות לירושלים החדשה באותה הרשומה נמצאת גם .הנבואה על מטמון …

המורה הגדול מוריה — מאיטרייה, המנהיג של שאמבלה — מכריז על איחוד המזרח העתיד לבוא ועל סמלו — ירושלים, המוחזרת ליהודים Читать далее